Ett oberoende public service för alla

Senast uppdaterad: 2018-10-19

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna remissyttrande på Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar. Folkbildningsrådet lämnar endast kommentarer på förslag till ändringar som påverkar folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet delar public service-kommitténs grundläggande värderingar om behovet av oberoende medier med hög legitimitet hos allmänheten och betydelsen av public service i ett demokratiskt samhälle. Vi ställer oss bakom att public service ska ha ett brett uppdrag med hög grad av oberoende för verksamheten.

Relaterade dokument