Konstnär – oavsett villkor?

Senast uppdaterad: 2018-09-25

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på utredningen Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23). Folkbildningsrådet lämnar endast kommentarer på förslag till ändringar som påverkar folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet har med intresse tagit del av utredningens genomgång och beskrivning av konstnärernas villkor och viktiga samhällsförändringar. Det är glädjande att utredningen vid flera tillfällen pekar ut folkbildningen som en resurs.

Folkbildningen är Sveriges största kulturarena, både när det gäller att erbjuda kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande. Folkhögskolor och studieförbund har också stor betydelse som uppdragsgivare till och utbildare av yrkesverksamma konstnärer.

Folkbildningsrådet ser positivt på viljan att förbättra villkoren för yrkesverksamma konstnärer och vi ställer oss positiva till utredningens förslag.

Relaterade dokument