Nationell strategi för karriärvägledning på Arbetsförmedlingen

Senast uppdaterad: 2018-09-25

Folkbildningsrådet kommenterar Nationell strategi för karriärvägledning på Arbetsförmedlingen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet ställer sig i grunden mycket positiv till Arbetsförmedlingens Nationella strategi för karriärvägledning. Det finns ett stort behov av en utbildningsneutral och oberoende fördjupad livslång studie- och yrkesvägledning för alla vuxna. Ansvarsfördelningen, mellan kommunen och arbetsförmedlingen, för den samlade vägledningen för vuxna måste dock tydliggöras.

Folkbildningsrådet lämnar följande synpunkter utifrån folkhögskolans perspektiv:

  • Behovet av stöd vad gäller information, vägledningsmetoder och vägledningsverktyg är stort för folkhögskolans vägledare.
  • Folkbildningsrådet vill att strategin utterligare ska belysa vilka målgrupper som kan omfattas av den tänkta vägledningen på arbetsförmedlingen.
  • Folkbildningsrådet vill betona strategins skrivning "en sammanhållen vägledningsprocess mellan olika aktörer där olika expertkunskaper knyts samman i ett sömlöst flöde med utgångspunkt i individens behov".
  • Folkbildningsrådet vill betona vikten av att skapa en hållbar organisation för ömsesidiga kontakter som gäller folkhögskolornas och arbetsförmedlingens insatser i de gemensamma regeringsuppdragen; Studiemotiverande folkhögskolekurserna, Etableringskurserna och Yrkeskurser.
  • Dessutom är det viktigt att hitta former för hur folkhögskolorna på ett strukturerat sätt kan bidra till arbetsförmedlares kompetensutveckling gällande allt som rör utbildningsformen folkhögskola.

Relaterade dokument