Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige

Senast uppdaterad: 2018-09-25

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18).

Sammanfattning

Folkbildningsrådet

  • delar uppfattningen om behovet av ett förtydligat demokratikriterium men förordar inte ett exkluderande demokratikriterium som utredningen föreslår
  • stödjer förslaget om verksamhetsbidrag för utbildning av trossamfundets eller församlingens medlemmar
  • vill problematisera utredningens förslag att beslutsmyndigheten ska ha bevisbördan för att ett trossamfund agerar på ett sådant sätt som anges i de olika exkluderingsgrunderna.

Relaterade dokument