Universitets- och högskolerådets förslag till Föreskrifter om särskild behörighet

Senast uppdaterad: 2018-12-03

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på Universitets- och högskolerådets förslag till föreskrifter om särskild behörighet.

Folkbildningsrådet har inga synpunkter på de föreslagna förändringarna men önskar ett tillägg i föreskrifterna som rör utbildningsformen folkhögskola som ett behörighetsgivande alternativ.

Relaterade dokument