Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande

Senast uppdaterad: 2018-10-18

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29 från Valideringsdelegationen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet vill framhålla vikten av att tidigare lärande av olika slag, som erhållits formellt, icke-formellt och informellt, erkänns, valideras och tillgodoräknas inom högskolan. Folkbildningsrådet ser detta som en förutsättning för både ett livslångt lärande och för en breddad rekrytering.

Folkbildningsrådet är därmed generellt positiv till de åtgärder som delegationen föreslår och betonar nedan endast vissa av åtgärderna.

Relaterade dokument