Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar

Senast uppdaterad: 2018-12-10

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna remissyttrande på slutbetänkandet Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11). Folkbildningsrådet har inget att invända mot de föreslagna ändringarna men lämnar kompletterande synpunkter.

  • Folkbildningsrådet stödjer samtliga av samordnarens förslag som rör kommunernas aktivitetsansvar för att stärka förutsättningarna att erbjuda unga likvärdiga insatser och stärka kvaliteten i insatserna.
  • Folkbildningsrådet stödjer också samtliga av samordnarens förslag för att förbättra samverkan och samordna stödet för unga upp till 25 år.

Relaterade dokument