En myndighet för romska frågor

Senast uppdaterad: 2019-10-16

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15). Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning 

  • Folkbildningsrådet konstaterar att studieförbund och folkhögskolor är en viktig kraft som bör användas i arbetet med romers tillgång till mänskliga rättigheter och för att motverka antiziganism.
  • Folkbildningsrådet ser positivt på att inrätta ett nationellt center för romska frågor.

Remissvaret i pdf