Förlängning av tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 2019-02-25

Folkbildningsrådet avgränsar sitt yttrande till frågor som påverkar folkbildningen. Yttrandet behandlar därför enbart lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

Folkbildningsrådets ställningstaganden

Folkbildningsrådet vidhåller de synpunkter som tidigare framförts avseende att folkhögskolan tydligare bör framgå av lagtexten om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

Remissvaret i pdf

Relaterade dokument