Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Senast uppdaterad: 2019-05-21

Remissvar på Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4 ).

Folkbildningsrådet lämnar endast kommentarer på förslag till ändringar som påverkar folkhögskolan.

Folkbildningsrådet ställer sig positiv till det paket av fem huvudsakliga åtgärder som Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslår. En väl fungerande karriärvägledning är viktig för ett breddat deltagande till studier samt för kompetensförsörjning och förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

Relaterade dokument