Föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta i en utbildning

Senast uppdaterad: 2019-05-21

Remissvar på förslag till Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen. Med detta som utgångspunkt lämnar Folkbildningsrådet följande yttrande.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet är kritiskt till att Migrationsverket inte har gett Folkbildningsrådet tillfälle att yttra sig över en konsekvensutredning angående de föreslagna föreskrifterna.
  • Folkbildningsrådet föreslår vissa omformuleringar av 9 och 10 §§ de föreslagna föreskrifterna.

Relaterade dokument