Nationell institution för mänskliga rättigheter

Senast uppdaterad: 2019-05-21

Remissvar på departementsskrivelsen Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen. Med detta som utgångspunkt lämnar Folkbildningsrådet följande yttrande.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet betonar att det är angeläget att säkerställa att folkbildningen finns representerad i såväl institutionens styrelse som råd, för att garantera att folkbildningens kunskaper och erfarenheter tas tillvara i institutionens arbete för mänskliga rättigheter.
  • Folkbildningsrådet ser positivt på uppgiftsskyldighet om vilka åtgärder som vidtagits i den egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Relaterade dokument