En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

Senast uppdaterad: 2020-10-30

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag avseende att:

  • ändamålet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende,
  • den nya myndigheten ska sprida kunskap och löpande bidra till övriga berörda aktörers beredskap vad gäller psykologiskt försvar,
  • den berörda myndigheten ska se till att utbildning och övningar kommer till stånd och vill i sammanhanget lyfta civilsamhällets viktiga roll.

Remissvaret i pdf