Förslag att upphäva Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Senast uppdaterad: 2020-06-12

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att upphäva Skolverkets allmänna råd (2016:2) om utbildning för nyanlända elever.

Folkbildningsrådet tillstyrker förslaget.

Remissvaret i pdf