Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Senast uppdaterad: 2020-12-01

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet beklagar att utredningen inte ser folkhögskolan som en viktig resurs och samarbetspartner vid planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Folkhögskolan fyller idag en viktig komplementär roll vid sidan av det ordinarie skolväsendet. Vi utvecklar vårt ställningstagande under rubriken Folkhögskolan som utbildningsform.
  • Folkbildningsrådet anser att det är viktigt att även folkhögskolans verksamhet synliggörs och finns med när man ska sätta regionala ramar och sluta samverkansavtal.
  • Folkbildningsrådet bifaller den föreslagna 8 e § i studiestödsförordningen (2000:655).
  • Folkbildningsrådet anser en elev inom kommunal vuxenutbildning med intyg från studier vid folkhögskola ska av rektor kunna ges betyget E utan att genomgå prövning i en kurs.

Ladda ner remissvaret i pdf