Högre växel i minoritetspolitiken

Senast uppdaterad: 2020-10-01

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på slutbetänkande av Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken.

Folkbildningsrådet har inga synpunkter på de förslag om delmål, styrning och uppföljning som redovisas i betänkandet, men vill påminna om ett tidigare förslag att Folkbildningsrådet skulle få ett särskilt uppdrag att göra en kartläggning av folkbildningens arbete med de nationella minoriteterna.

Läs remissvaret i pdf