Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor

Senast uppdaterad: 2020-06-22

Folkbildningsrådet har inget att invända mot utredningens förslag men vill lämna kompletterande information angående relevanta utbildningar på folkhögskola.

Folkbildningsrådet delar utredningens uppfattning att även allmän kurs kan vara en väg in på arbetsmarknaden. Enligt vår mening finns fler utbildningar inom folkhögskolan som kan leda till anställning som personlig assistent än de som utredningen har redovisat. Båda allmänna kurser (med eller utan profilinriktning) och yrkesinriktade kurser i form av olika instegsutbildningar inom vård och omsorg, till exempel till boendestödjare borde vara relevanta.

Remissvaret i pdf