Reglering av undersköterskeyrket

Senast uppdaterad: 2020-10-14

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian om Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkhögskolan.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet föreslår att regeringen författningsreglerar de krav på resultat av lärande som måste vara uppfyllda för att ett intyg om godkänt resultat på folkhögskolans vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå ska kunna utfärdas av folkhögskola på SeQF-nivå 4.

Läs remissvaret i pdf