Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd

Senast uppdaterad: 2020-04-01

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet har inga synpunkter på förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  • Folkbildningsrådet anser att möjligheten till alternativa insatser bör förtydligas.

Remissvaret i pdf