Sveriges museum om Förintelsen

Senast uppdaterad: 2020-08-31

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkande av Utredningen om ett museum om Förintelsen. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Folkbildningsrådet:

  • Är positiva till att ett museum om Förintelsen inrättas.
  • Tar inte ställning till om museet ska inrättas i form av en ny, egen myndighet eller inom ramen för befintlig myndighet (museum eller Forum för levande historia).
  • För fram för folkbildningen viktiga aspekter rörande verksamhetens inriktning.

Remissvaret i pdf