Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden

Senast uppdaterad: 2020-09-25

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian om en utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden.

Folkbildningsrådet ställer sig bakom förslaget att utöka målgruppen för
arvsfonden med äldre personer.

Läs remissvaret i pdf