Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre

Senast uppdaterad: 2021-12-17

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre från Delegationen för senior arbetskraft.

Folkbildningsrådet instämmer i delegationens allmänna överväganden i stort och särskilt i bedömningen att det livslånga lärandet har stor betydelse för ett långt arbetsliv. Kraven i arbetslivet har förändrats och livslångt lärande blir allt viktigare.

Folkbildningsrådet vill lyfta fram den stora betydelse som folkhögskolor och studieförbund har för det livslånga lärandet, oavsett deltagarens ålder.

Ladda ner remissvaret i pdf