Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden

Senast uppdaterad: 2021-12-29

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden.

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet har inga invändningar mot att föreslagna demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden införs.
  • Folkbildningsrådet anser att ansvaret för uppföljning av om en organisation uppfyller demokrativillkoren behöver tydliggöras.

Ladda ner remissvaret i pdf