Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet

Senast uppdaterad: 2021-04-23

Folkbildningsrådet har lämnat synpunkter på betänkande från Jämlikhetskommissionen: En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46).

Sammanfattning

Folkbildningsrådet beklagar att utredningen inte ser folkbildningen som en del av lösningen på de problem som tas upp i betänkandet.

Folkbildningsrådet lämnar kompletterande information om folkbildningens betydelse för samhället och individen. 

Remissvaret i pdf