Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Senast uppdaterad: 2021-03-24

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkhögskolan.

Utredningen bedömer att den fasta omsorgskontaktens kompetens bör motsvara en undersköterskas och att den behöver regleras i lag.

Folkbildningsrådet har inget att invända mot denna bedömning men vill poängtera vikten av att de vård- och omsorgsutbildningar som genomförs på folkhögskolan kan ges motsvarande status som gymnasieskolans utbildning till undersköterska.

Ladda ner remissvaret i pdf