Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

Senast uppdaterad: 2021-04-23

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet

  • har ingen synpunkt på att ett särskilt prov i svenska respektive samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap införs.
  • anser att om ett prov införs så är det är viktigt att man också på annat sätt än genom prov ska kunna visa på att man har motsvarande kunskaper i svenska och samhällskunskap.
  • vill uppmärksamma regeringen på den resurs som studieförbund och folkhögskolor är för utrikes föddas möjligheter att etablera sig i det svenska samhället.
  • lämnar kompletterande författningsförslag.

Remissvaret i pdf