Möjligheter för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Senast uppdaterad: 2021-03-24

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Möjligheter för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid.

Folkbildningsrådet har noterat att förslaget inte påverkar hur platser fördelas mellan grupperna i betygsurvalet där personer med folkhögskoleomdöme ingår. Folkbildningsrådet anser att det logiska borde vara att urvalsgruppen med omdöme från folkhögskola nu utökas

Ladda ner remissvaret i pdf