Omställningsstudiestöd, för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Senast uppdaterad: 2021-09-14

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på departementsskrivelse om Omställningsstudiestöd, för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18).

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Folkbildningsrådets ställningstaganden

Folkbildningsrådet delar utredningens bedömning att det finns behov av att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier för att stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden och är därför positiva till att ett nytt parallellt studiestöd – omställningsstudiestöd – införs.

Ladda ner remissvaret i pdf