Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Senast uppdaterad: 2021-11-09

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemoria om Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet konstaterar att förslagen i promemorian inte innefattar rektor och lärare på folkhögskola.

Folkbildningsrådet vill understryka behovet av satsningar på kompetensutveckling även för folkhögskolan.

Ladda ner remissen i pdf