Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Senast uppdaterad: 2021-12-29

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkhögskolan.

Folkbildningsrådet har inget att invända mot denna bedömning men vill poängtera vikten av att de vård- och omsorgsutbildningar som genomförs på folkhögskolan kan ges motsvarande status som gymnasieskolans utbildning till undersköterska.

Ladda ner remissvaret i pdf