Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Senast uppdaterad: 2021-11-12

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på departementsskrivelsen Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkhögskolan.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet notera att departementsskrivelsen är tydlig kring att studiemotiverande folkhögskolekurs är en önskvärd och viktig insats för att kunna genomföra den reformerade arbetsmarknadspolitiken.

Folkbildningsrådet anser att studiemotiverande folkhögskolekurs även fortsättningsvis ska styras via regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen.

Ladda ner remissvaret i pdf