Statistik om folkhögskolan

Senast uppdaterad: 2018-04-10

SCB är statistikansvarig myndighet för folkhögskolornas verksamhet och svarar för insamling och sammanställning i samråd med Folkbildningsrådet.

SCB är statistikansvarig myndighet för folkhögskolornas verksamhet och svarar för insamling och sammanställning  i samråd med Folkbildningsrådet.

I SCB:s statistikdatabas finns historisk folkhögskolestatistik under område Utbildning och forskning - Folkhögskolan vår- och höstterminen. Övergripande statistik kan här hämtas för uppföljning och forskning.

Du kan hitta mer statistik kring folkhögskolornas verksamhet i Folkbildningsrådets årsredovisningar och skolstatistik under "Statistik länsvis för folkhögskola".