Statistik länsvis för folkhögskola

Senast uppdaterad: 2017-03-28

Här hittar du statistik för folkhögskolorna uppdelad länsvis. Den är presenterad i form av Excel-tabeller, där deltagarveckor, deltagare, kvinnor, invandrare och funktionshindrade och dagar för varje skolas verksamhet återfinns terminsvis, fördelat på kurstyp.

Detta statistikunderlag utgör rapporterad verksamhet och inte underlag för statsbidraget. Bidragsgrundande deltagarveckor är justerade utifrån bidragsreglerna och skiljer sig därav från den rapporterade verksamheten.