2008

Senast uppdaterad: 2010-02-09

Folkhögskolestudier länsvis verksamhetsår 2008

Statistiken är presenterad i form av Excel-tabeller, där deltagarveckor, deltagare, kvinnor, invandrare och deltagare med funktionshinder för varje skolas verksamhet återfinns terminsvis, fördelat på kurstyp.

OBS! Smärre justeringar i den inrapporterade verksamheten har efter statistikuttag gjorts av följande skolor: Värnamo, Bäckedal och Jämshög.

Statistik länsvis