2015

Senast uppdaterad: 2016-03-21

Från och med 2016 presenteras folkhögskolornas verksamhet per län och skola i en och samma excelbok.

Från och med 2016 presenteras folkhögskolornas verksamhet per län och skola i en och samma excelbok.

Med hjälp av filter i kolumnrubrikerna i flik Webb_län_summerad_II görs önskade urval.

I fliken Pivot kan också egna sammanställningar väljas.

Den är i sitt ursprungliga läge inställd på att visa deltagarveckor i Örebro län per skola per kurstyp uppdelat på Folkbildning och Uppdrag. Även här finns filter för urval kopplat till variabelrubrikerna.

Excelboken är skrivskyddad för att säkerställa att innehållet förblir intakt.

För egen bearbetning - kopieras urvalet till en ny fil för slutredigering.

Flik Riket presenterar den samlade verksamheten summerad.

Webbläsaren Firefox är att föredra för att filen ska fungera problemfritt.