2017

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Detta statistikunderlag utgör rapporterad verksamhet och inte underlag för statsbidraget. Bidragsgrundande deltagarveckor är justerade utifrån bidragsreglerna och skiljer sig därav från den rapporterade verksamheten.

Från och med 2016 presenteras folkhögskolornas verksamhet per län och skola i en och samma excelbok.

Med hjälp av filter i kolumnrubrikerna i flik 2017 görs önskade urval.

Excelboken är skrivskyddad för att säkerställa att innehållet förblir intakt.

För egen bearbetning - kopieras urvalet till en ny fil för slutredigering.

Flik Riket presenterar den samlade verksamheten summerad.