2018

Senast uppdaterad: 2019-02-11

Detta statistikunderlag utgör rapporterad verksamhet och inte underlag för statsbidraget. Bidragsgrundande deltagarveckor är justerade utifrån bidragsreglerna och skiljer sig därav från den rapporterade verksamheten.

Från och med 2016 presenteras folkhögskolornas verksamhet per län och skola i en och samma excelbok. Excelboken är skrivskyddad för att säkerställa att innehållet förblir intakt.

På fliken Riket presenterar den samlade verksamheten summerad.

Vill du göra urval på till exempel skola eller län?

Då går du in på fliken som heter 2018. I varje kolumnrubrik finns en pil som är en filtreringsknapp. Om du klickar på den kan du kryssa i vilket urval du vill göra för till exempel skola, kurstyp eller län. Du kan också välja "rensa filter" för att ta bort eventuella tidigare filtreringar.

Vill du göra en egen bearbetning? Kopiera då ditt urval till en ny fil som du kan redigera fritt i.