Statistik om folkhögskolan 2017

Senast uppdaterad: 2018-04-10

Statistiken om folkhögskolan för 2017 visar bland annat att de långa kurserna svarade för 94 procent av deltagarveckor rapporterade i kurstyper inom folkbildningsanslaget.

Allmän kurs stod för 45 procent och särskilda kurser 49 procent. De korta kurserna svarade för fem procent och den resterande procenten rapporterades i öppen folkbildning och kulturprogram. Folkhögskolans folkbildningsverksamhet samlade totalt en större andel kvinnor än män - 56 procent kvinnor på helåret mot 44 procent män.

De långa kursernas unika deltagare har ökat med 4 952 på två år - 3 099 mellan 2015 och 2016 och med 1 853 det senaste året med de utökade platserna inräknade.

Den största delen av folkhögskolornas verksamhet utgörs av folkbildningsverksamhet finansierad med det allmänna folkbildningsanslaget. Uppdragsverksamheten har i takt med efterfrågade samhällsuppdrag ökat med fem procentenheter sedan föregående år i mått av deltagarveckor, för att 2017 utgöra 20 procent av folkhögskolornas samlade verksamhet. Hit räknas Studiemotiverande folkhögskolekurs, Etableringskurs, Svenska från dag ett med flera.