Statistik om folkhögskolan

SCB är statistikansvarig myndighet för folkhögskolornas verksamhet och svarar för insamling och sammanställning i samråd med Folkbildningsrådet.

Senast uppdaterad:

I SCB:s statistikdatabas finns historisk folkhögskolestatistik under område Utbildning och forskning – Folkhögskolan vår- och höstterminen. Övergripande statistik kan här hämtas för uppföljning och forskning.

SCBs folkhögskolestatistik

Du kan hitta mer statistik kring folkhögskolornas verksamhet i Folkbildningsrådets årsredovisningar och skolstatistik under Regionsindelad folkhögskolestatistik.

Gabriel Kasto Webb

Statistikansvarig för folkhögskola

Gabriel Kasto

Telefon: 08-412 48 18

E-post: gabriel.kasto@folkbildningsradet.se