Statistik om studieförbunden

Varje år sammanställer Folkbildningsrådet statistik över verksamheten som bedrivits inom studieförbunden det senaste året.

Senast uppdaterad:

Statistiken  bygger på uppgifter från studieförbundens verksamhetsregister – STUV-registret – som ägs av Folkbildningsrådet. Registret administreras av SCB – Statistiska centralbyrån. Registret innehåller uppgifter om studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet som fått statsbidrag det aktuella året.

Statistiken för studieförbund är underlag för bidragsfördelning.

På SCB:s webbplats för studieförbundsstatistik hittar du detaljerad statistik från och med verksamhetsår 2002.

SCB:s studieförbundsstatistik

SCB:s webbplats består av en offentlig och en intern del. Den offentliga delen är avsedd att ge underlag för regionala- och kommunala handläggare av studieförbundsfrågor, forskare, folkbildningsintresserade, media m fl. Den interna delen används för studieförbundens inrapportering och uppföljning under rapporteringsperiod och fordrar inloggning.

Här på Folkbildningsrådets webbplats finns statistik över studieförbundens verksamhet på nationell nivå. Den finns sammanställd i årsredovisningen.

Villkor och fördelning

Statsbidragsvillkor och fördelningskriterier fastställs varje år av Folkbildningsrådets styrelse. Aktuella villkor och fördelningskriterier hittar du i vår dokumentbank med villkor och anvisningar för studieförbund.

Statsbidrag studieförbund

Dokumentbank för studieförbund

Carolina Thulin Webb

Statistikansvarig för studieförbund

Carolina Thulin

Telefon: 08-412 48 17

E-post: carolina.thulin@folkbildningsradet.se

Relaterad information

Folkbildningsrådets årsredovisning