ESF-projektet FAMN

Senast uppdaterad: 2019-09-02

FAMN står för Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända. Syftet med FAMN-projektet är att ta fram, kvalitetssäkra och sprida modeller och metoder för att unga nyanlända i större utsträckning ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola.

FAMN genomförs med stöd av ESF-rådet under 2019–2021. Folkbildningsrådet är projektägare och projektet genomförs tillsammans med fem (tidigare sex) skolor:

Mål med projektet:

  • Utveckla modeller och metoder för att rekrytera unga nyanlända till folkhögskola.
  • Utveckla modeller och metoder för att inkludera unga nyanlända i behörighetsgivande studier på folkhögskola.
  • Utveckla modeller och metoder för att unga nyanlända deltagare på folkhögskola etableras i vidare studier eller på arbetsmarknaden.
  • Att resultaten sprids till övriga folkhögskolor och utbildningsanordnare främst i de regioner där delprojekten verkar men också på nationell nivå.

Ett område FAMN-projektet ska arbeta med att utveckla är kopplingen mellan språkintroduktion och allmän kurs på folkhögskola. Fokus kommer att ligga på att utveckla folkhögskolans pedagogik gentemot målgruppen, men också att belysa de förutsättningar som finns för att nyanlända deltagare i större utsträckning ska upptäcka folkhögskola som utbildningsalternativ.

Ytterligare ett syfte är att vidareutveckla och sprida de erfarenheter och metoder som folkhögskolor redan använder i arbetet med nyanlända deltagare. Projektet ska bidra till att folkhögskolan kan bli en långsiktig aktör för nyanlända ungas lärande, bildning och delaktighet i samhället. Detta görs genom att skala upp erfarenheter och goda resultat på individnivå till ett organisatoriskt lärande på systemnivå.

Folkhögskolorna beräknas rekrytera cirka 210 unga nyanlända under projektperioden.

Arbetet i projektet kommer att presenteras på Folkbildningsrådets webbplats, i sociala medier samt i nyhetsbrevet Folkhögskoleaktuellt. Du kan anmäla dig till nyhetsbrevet här.

Har du frågor kontakta projektledaren på Folkbildningsrådet Lena Östlund eller någon av de fem deltagande folkhögskolorna.

Kontaktpersoner

Lena Östlund

Lena Östlund
Projektledare FAMN
Tel: 08-412 48 32