Matchningsinsatser

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Unga ska få extra stöd för att etablera sig i yrkeslivet. Det är tanken med folkhögskolornas matchningsinsatser, som innebär att matcha utbildning med individens förutsättningar och arbetsgivarens behov av kompetens.

Folkhögskolornas kurser kan vara en väg ut i arbetslivet för unga som varken arbetar eller studerar och som saknar en fullständig gymnasieutbildning.

Folkhögskolorna gör matchningsinsatser i flera av sina olika kurstyper. Under insatserna har folkhögskolorna utvecklat metoder för matchning och studie- och yrkesvägledning. Det kan vara exempelvis individuella samtal, praktik och studiebesök.

Initiativ från regeringen

Folkhögskolans matchningsinsatser är en del av ”Vägar framåt – regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar” som gäller åren 2016–2018. I den kan man läsa att folkbildningens arbetssätt och pedagogiska metoder kan ge stöd till ungdomar som av olika anledningar inte har lyckats i andra utbildningsformer.