Särskilda insatser för att stärka demokratin

Senast uppdaterad: 2019-04-11

Vår demokrati, språkrättvisa och vem är svensk? Det är exempel på teman som tas upp i folkhögskolornas pågående projekt som fått pengar för att de stärker demokratin i Sverige.

Regeringen gav Folkbildningsrådet i uppdrag att 2018 fördela 4,4 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund för särskilda projekt som ska stärka demokratin.

Folkhögskolan har drivit demokratin framåt i Sverige i 150 år. Den försöker hela tiden nå nya målgrupper och utveckla nya metoder för bildning och möten. Tack vare bidraget har flera folkhögskolor nu fått möjlighet att stärka sitt arbete med demokratin.

Det största projektet som drivs är #vimåsteprata – ett nationellt folkbildande initiativ för grundläggande fri- och rättigheter. Initiativet möjliggör ett stort antal utbildnings- och dialogtillfällen runt om i landet. Åtta av Sveriges folkhögskolor är med i projektet, tillsammans med alla tio studieförbund.