Yrkeskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Yrkeskurs på folkhögskola är en upp till 24 månader lång kurs inom ett bristyrke. Målgrupp för insatsen är deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. Yrkeskurs på folkhögskola är ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen.

Folkhögskolans yrkeskurs riktar sig till personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, ett program hos Arbetsförmedlingen för den som varit arbetslös under en längre tid. Yrkeskursen utbildar deltagarna inom bristyrken, det vill säga yrken där få söker arbete. 

Inom folkhögskolans ordinarie verksamhet finns det även andra yrkesutbildningar, som inte är kopplade till jobb- och utvecklingsgarantin. Det finns två syften med yrkeskursen inom bristyrken: 

  • Deltagarna ska stärka sina möjligheter att få och behålla ett jobb.
  • Kursen ska motverka brist på arbetskraft inom vissa yrken.

Kursen följer folkhögskolans pedagogik, vilket betyder att den formas efter deltagarens behov och förutsättningar. Precis som på folkhögskolans andra kurser sker lärandet gemensamt i grupp. Vissa inslag ska också stärka motivationen till studier och arbete hos deltagarna.

Samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen

Yrkeskurs på folkhögskola är ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen godkänner kursens inriktning beroende på hur väl den möter ett nationellt, regionalt eller lokalt behov av arbetskraft. Sedan hänvisar Arbetsförmedlingen deltagare till den aktuella kursen som kan vara upp till 24 månader lång. Målet är att 1 000 personer ska ta del av kurserna årligen.