Arbetsmarknadsnära insatser på distans

Senast uppdaterad: 2020-12-01

Arbetsmarknadsnära insatser på distans hos studieförbund 2020 ska ge människor som påverkas av coronapandemin möjlighet att stärka sin anknytning till arbetsmarknaden i en svår tid.

Genom satsningen är tanken att studieförbunden med sin verksamhet kan bidra till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Genom att skapa möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så är deltagarna bättre rustade när konjunkturen vänder igen. Den huvudsakliga målgruppen är vuxna i arbetsför ålder som berörs av korttidspermittering, varsel eller arbetslöshet.