Föräldrars delaktighet i barns lärande

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Regeringen vill inte att elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska bero på föräldrars utbildningsbakgrund eller förmåga att betala för läxhjälp. Därför får studieförbunden ett utökat statsbidrag för insatser som ska öka föräldrars delaktighet i barns lärande.

År 2018 startade studieförbundens studiecirklar för föräldrar som vill bli mer delaktiga i sina barns lärande. Målet är att minska hur mycket familjebakgrunden påverkar elevernas förutsättningar i skolan. I förlängningen leder det till en mer jämlik skola.

Regeringen tog initiativet till att utöka statsbidraget eftersom elevers möjlighet att få hjälp med läxor inte ska bero på föräldrars utbildningsbakgrund eller förmåga att betala för läxhjälp. Om föräldrar får bättre koll på vad barnen läser i skolan kan de lättare hjälpa till med läxorna hemma.