Matchningsinsatser

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Unga ska få extra stöd för att etablera sig i yrkeslivet. Det är tanken med satsningen som innebär att matcha utbildning med individens förutsättningar och arbetsgivarens behov av kompetens.

Studieförbundens verksamhet kan vara en väg ut i arbetslivet för unga som varken arbetar eller studerar och saknar en fullständig gymnasieutbildning. Matchningsinsatserna är en verksamhet som särskilt är inriktad på att uppnå detta. 

Hittills har matchningsinsatserna skett i olika former av öppen och uppsökande verksamhet. Med uppsökande verksamhet menas att studieförbunden aktivt rekryterar deltagare inom målgruppen de riktar sig mot.

Studieförbundens matchningsinsatser är en del av ”Vägar framåt – regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar” som gäller åren 2016–2018. I den kan man läsa att folkbildningens arbetssätt och pedagogiska metoder kan ge stöd till ungdomar som av olika anledningar inte har lyckats i andra utbildningsformer.