Särskilda insatser för att stärka demokratin

Senast uppdaterad: 2019-04-11

Jag röstar i EU-valet, språkrättvisa och positiv medborgaraktivism. Det är exempel på teman som tas upp i studieförbundens pågående projekt som fått pengar för att de stärker demokratin i Sverige.

Regeringen gav Folkbildningsrådet i uppdrag att 2018 fördela 4,4 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund för särskilda projekt som ska stärka demokratin. 

Studieförbunden är mötesplatser för skapande, bildning och kultur och driver på så sätt demokratin framåt i Sverige. Studieförbunden försöker hela tiden nå nya målgrupper och utveckla nya metoder för bildning och möten. Tack vare bidraget har flera studieförbunden nu fått möjlighet att stärka sitt arbete med demokratin.

Det största projektet som drivs är #vimåsteprata – ett nationellt folkbildande initiativ för grundläggande fri- och rättigheter. Initiativet möjliggör ett stort antal utbildnings- och dialogtillfällen runt om i landet. Alla tio studieförbund är med i projektet, tillsammans med åtta av Sveriges folkhögskolor.