Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Utrikes födda kvinnor är mindre sysselsatta än befolkningen i övrigt. Studieförbundens insatser som riktar sig mot utrikes födda kvinnor försöker öka deras möjligheter att studera eller ta sig in i arbetslivet.

Syftet med dessa insatser är att rekrytera och motivera kvinnor som av olika skäl varken studerar eller arbetar. Målet är att studieförbunden ska visa på olika vägar in i utbildning. Det kan vara folkbildning, kommunal vuxenutbildning eller yrkesutbildningar. 

Insatserna riktar sig mot utrikes födda kvinnor som är 20 år eller äldre, korttidsutbildade och folkbokförda i Sverige.

Utökat statsbidrag för ändamålet

Studieförbunden finns representerade i hela landet och har flera kontakter med det övriga civilsamhället. Dessutom har de en lång erfarenhet av att aktivt rekrytera deltagare. Därför får de ett utökat statsbidrag för att jobba med uppsökande och motiverande insatser.