TopImage

Folkbildningsrådets cirkeldeltagarpanel

Senast uppdaterad: 2021-10-21

Sedan våren 2018 har Folkbildningsrådet en cirkeldeltagarpanel som genomförs i samarbete med undersökningsföretaget NOVUS. Syftet med panelen är att kartlägga cirkeldeltagares erfarenheter och upplevelser av att delta i en studiecirkel. På sikt är ambitionen att jämföra resultat över flera års tid.

I cirkeldeltagarpanelen finns cirka 1 000 deltagare från vart och ett av landets tio studieförbund. Deltagarna kommer med jämna mellanrum att få svara på ett antal frågor, till exempel om varför de valde att delta i en studiecirkel, om cirkeln svarade upp mot deras förväntningar och vad de fick ut av sina cirkelstudier.

Deltagarnas svar sammanställs och presenteras i olika sammanhang – i rapporter, artiklar och i Folkbildningsrådets återrapportering till regeringen.

Cirkeldeltagarpanelen visar stor nöjdhet

Resultaten från de första undersökningarna visar till exempel att

  • nio av tio cirkeldeltagare är nöjda med den studiecirkel de deltagit i
  • åtta av tio har lärt känna nya människor som de har diskuterat aktuella samhällsfrågor med
  • drygt fyra av tio upplever att de har blivit bättre på att lyssna på andra.

Kontaktperson

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Ansvarig för cirkeldeltagarpanelen
Tel: 08-412 48 12

Relaterad information